Jsme tiskárna v blízkosti Šumperka s dlouholetou tradicí v krásném prostředí v podhůří Jesenických hor. Tiskneme na čtyřbarevném ofsetovém stroji RYOBI ve formátu A1 plně řízeném počítačem.

Na našich stránkách naleznete, online objednávky, které jen vyplníte a odešlete. Tyto nám následně budou zaslány na email kde bude automaticky udělána kalkulace, a odeslána zpět na vaši adresu. Po vašem schválení ceny a zaslání dat jsme schopni Vaši zakázku zpracovat do 3-7 pracovních dnů (dle velikosti zakázky). Dále je možnost Vaši zakázku dovést na místo určení až do 60km zdarma firemním vozem. Nebo zaslat poštou na dobírku. Na našich stránkách naleznete vše co potřebujete vědět.

Data která nám zašlete musí být ve formátu PDF. Tyto jsou následně spravována v DTP studiu. Jsou připravena ve vyřazovacím programu PREPS, vygenerována do Laserového CTP SCREEN a zaslána do tiskového stroje. Toto nám  umožní tisknout kvalitně, efektivně a ekonomicky.

Rádi bychom Vám představili projekt Rekonstrukce - tiskárna - VIKÝŘOVICE

Díky projektu „Rekonstrukce - tiskárna - BUDOVA DÍLEN BÝVALÉHO AREÁLU STS ŠUMPERK VIKÝŘOVICE“ , který je spolufinancován Evropskou unií, jsme naši tiskárnu mohli rozšířit a přestěhovat do nových prostor.

Projektem probíhajícím v letech 2015-2018 bylo dosaženo nahrazení stávajícího technicky nevyhovujícího objektu charakteru brownfield moderní podnikatelskou nemovitostí vhodnou pro polygrafickou výrobu.  Pořízen a zrekonstruován byl objekt na ulici Křenišovská 226, Vikýřovice 778 13, parc. č. 563/1, 563/3, 563/5 spolu s přilehlým pozemkem „ostatní plocha, manipulační plocha“ parc. č. 566/51. Objekt tak nyní slouží pro tisk a kompletace tiskařských výrobků, související skladování vstupů a hotových výrobků a zajišťuje také potřebné kanceláře a zázemí pro zaměstnance.

 © Ondřej Heděnec

Administrace